Zootechnická evidence

Modul Zootechnická evidence je nadstavbou modulu Zvířata (odkaz?). Využívá již dříve pořízených dat a rozšiřuje evidenci o sledování reprodukce, veterinární opatření, léčení a možnost hodnocení exteriéru zvířat. Obsahuje řadu užitečných přehledů, rozborů a tím přispívá k efektivnímu řízení chovu.

Karta zvířete

 • Poskytuje přehledné zootechnické informace o každém zvířeti.
 • Informace o aktuálním zařazení, datu narození, matce, otci, potomcích, plemeni, pohybech zvířete, reprodukci, veterinárních zákrocích, atd.

Pořizování změn pro zootechniky

 • Speciální aplikace pro pořizování denní evidence změn stavů na stájích.
 • Na všechny evidované změny lze přehledně nahlížet, zpětně opravovat nebo je rušit.
 • Pořízená data mají přímou návaznost na modul Zvířata.
 • Data jsou dávkově převáděna do účetnictví a evidence základního stáda v majetku.

Přirozená plemenitba

 • Evidence stád přirozené plemenitby zvířat.
 • Vytváření a odesílání hlášení o působnosti býka z dat evidence.
 • Vyhodnocení reprodukce jednotlivých zvířat, stád i celé telící sezóny.
 • Kontrola příbuznosti zvířat, ochranné lhůty pro zařazení nového plemeníka.
 • Hromadné pořizování diagnostik březosti.

Reprodukce

 • Kompletní sledování jednotlivých reprodukčních cyklů zvířat zahrnující evidenci inseminací, diagnostik březostí a porodů.
 • Počáteční stav lze importovat z plemenářských dat z tzv. terénní databáze. Lze ji později využívat i k průběžným aktualizacím.
 • Všechny akce lze zpětně opravovat, popřípadě rušit.

Ušní známky

 • Objednávky ušních známek a duplikátů přímo z aplikace.

Využití služeb portálu farmáře

 • Kontrola hlášení ÚE skotu, ovcí a koz před odesláním.
 • Zpětné zobrazování chybníků.
 • Aktualizace údajů o zvířatech jako jsou data narození, matky, otcové, plemena,…
 • Kontrola použití ušních známek.

Boxy

 • Modul umožňuje podrobnější sledování umístění zvířat rozdělením stájí na jednotlivé boxy.

Nemoci a opatření

 • Evidence nemocí, zootechnických zákroků během léčení a použitých léčiv na vybraných druzích zvířat.
 • Navíc lze evidovat plánovaná ošetření, ochranné lhůty léčiv, atd.
 • Evidence léků zahrnuje záznam výrobců, šarží, popřípadě použitého množství a cen daného léku.
 • Data lze pořizovat hromadně, například vakcinace celého boxu.

Sestavy

 • Veškeré podklady ke sledování reprodukce, například výpis čísel zvířat s očekávaným porodem v daném období, zvířata k diagnostice březosti.
 • Zpětné rozbory reprodukce dle uživatelských kritérií.
 • Přehledy použitých léků, náklady na léčení daných zvířat, popřípadě celkové náklady na stáj.
 • Protokoly o posouzení exteriéru.
 • Přehledy zvířat po boxech a další uživatelsky definované sestavy.

CRV modul

 • Zobrazení sestav z programu Veemanager, programu na řízení stáda, vyhodnocující kontroly užitkovosti, reprodukce, hodnotí zasušení, množství somatických buněk a upozorňují na případné výstrahy krav.
 • Navíc umožňuje import dat z terénních databází inseminačních techniků CRV a import připařovacího plánu z programu Sirematch.

Ukázky - karta zvířat

Karta zvířat - obecné
Karta zvířat - obecné
Pohyby zvířat
Karta zvířat - pohyby zvířat
Detail reprodukce
Karta zvířat - detail reprodukce
Pohyby narození
Karta zvířat - pohyby narození

Ukázky - reprodukce

Prohlížení reprodukce
Prohlížení reprodukce
Pořízení porodu
Pořízení porodu
IQ Reprodukce - Plánované porody
IQ Reprodukce - Plánované porody
IQ Reprodukce - Porody za období
IQ Reprodukce - Porody za období
IQ Reprodukce - Rozborová sestava
IQ Reprodukce - Rozborová sestava
IQ Reprodukce - Zabřezávání dle býků
IQ Reprodukce - Zabřezávání dle býků

Ukázky - nemoci a opatření

Nemoci a opatření

Nemoci a opatření
Nemoci a opatření - pořízení
Nemoci a opatření - pořízení
IQ Zootechnická evidence - Nemoci a opatření
IQ Zootechnická evidence - Nemoci a opatření
IQ Zootechnická evidence - Plánovaná ošetření
IQ Zootechnická evidence - Plánovaná ošetření

Ukázky - přirozená plemenitba

Přirozená plemenitba

Přirozená plemenitba

Přirozená plemenitba - pořízení

Přirozená plemenitba - pořízení
Diagnosti březosti
Diagnosti březosti
Přirozená plemenitba - hlášení

Přirozená plemenitba - hlášení
IQ Přírozená plemenitba - Úspěšnost porodů
IQ Přírozená plemenitba - Úspěšnost porodů
IQ Přírozená plemenitba - Úspěšnost zabřezávání
IQ Přírozená plemenitba - Úspěšnost zabřezávání
IQ Přírozená plemenitba - Úspěšnost zabřezávání (býci)
IQ Přírozená plemenitba - Úspěšnost zabřezávání (býci)

Ukázky - Vážení zvířat

Vážení zvířat
Vážení zvířat

Ukázky - tiskopisy

Úšní známky - objednávka

Úšní známky - objednávka
Vážení zvířat

Doplnění původu
Průvodní list skotu - telete

Průvodní list skotu - telete

Ukázky grafů

Počet narozených telat
Počet narozených telat
Porovnání přírůstků telat
Porovnání přírůstků telat


Počet inseminačních dávek na narozené tele
Počet inseminačních dávek na narozené tele
Autor:    Urban Marek    | Posl.změna:    27.03.2014    | Článek:    1477    |     www.WinFAS.cz