Účetní výkazy

  • Výkazy požadované zákonem (Rozvaha a výsledovka) s exportem do Excelu
  • Výkazy pro příspěvkové organizace včetně elektronického formátu pro předání na vyšší správní celek
  • Vlastní výkazy (kalkulace, speciální výsledovky, …), možnost zobrazení v IQ sestavách
  • Výkaz Cash Flow je tvořen v rámci Pentálního účetnictví
Autor:    Pavelková Renata    | Posl.změna:    30.11.2009    | Článek:    946    |     www.WinFAS.cz